ελculture (23-05-2012) – Αθήνα 9,84

“Do androids dream of electric sheep?” Blade “Runners”, Kuedo and Halo @ bios, old boy @ “dark shadows” και “Ταινιόραμα” @ Άστυ. Τυφλοπόντικες των σκοτεινών αιθουσών και λατρεμένοι φετιχιστές της μεγάλης οθόνης … five,four,three,two,one…LIFT OFF!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *