ελculture (25-05-2012) – Αθήνα 9,84

Το κόκκινο φως αναβοσβήνει και ο εκφωνητής: ” Δεν έχω εγκαρτέρησι καμιά. Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως”.Κι ο αντιφωνητής :εις τον ολάνθιστο κήπο , εις το αμφιθέατρον του 9.84 (με το Δημήτρη Κουρούμπαλη) εις τον απαραβίαστον τοίχο με τον Mr και τη Mrs Discobbolos. Έχομε γενέθλια. “Τα φάρμακα σου φέρε Τέχνη της Ποιήσεως, που κάμνουνε – για λίγο – να μη νοιώθεται η πληγή.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *