ελculture (30-05-2012) – Αθήνα 9,84

Will Greece ever be happy again? Πρέπει να γίνουμε Hulks,Iron men,Captainameriκες για ένα αβγό Faberge και μια ευκαιρία για “Amour”; Ή να αποδεχτούμε μια και καλή “τη σκόνη του χρόνου”…(shh! No! Silent movies)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *