ελculture (21-06-2012) – Αθήνα 9,84

Όπως είχε πει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν “δε μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο σκέψης που το δημιουργήσαμε”.Η έκθεση Ecosmosis στον Ελληνικό Κόσμο, όπως μας εξηγεί τηλεφωνικά η αρχιτέκτονας κα Λίνα Στεργίου, προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και τις πρακτικές εφαρμογές του.Διαφορετική και η πρόταση του Our Park για σύγχρονα πάρκα στη θέση εγκαταλελειμμένων εξωτερικών χώρων.Βεβαίως “Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον”,αλλά το ράδιον κάνει ό,τι μπορεί…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *