ελculture (25-06-2012) – Αθήνα 9,84

Lustlands: ένα σαλόν noir στη Θερμησία Αργολίδος, EMMA soundtrack : μια ολιστική ματιά στο σινεμά με την Κορίνα Βουγιούκα στο τηλέφωνο, Athens Open Air Film Festival: ένα ταξίδι ανοιχτού χωροχρόνου στα ένδοξα 80’ς.ελcradio: ένα pacman με το πολιτισμό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *