ελculture (23-04-2012) – Αθήνα 9,84

Talk Forward  Απριλίου  “Η στάση μας στην πόλη: Ανα-Ζητώντας μια νέα αστικότητα” με το Δημήτρη Μηλάκη στο τηλέφωνο προκειμένου να βρεθούμε back to athens έχοντας πρώτα rethink athens . Κακά τα ψέμματα: αυτής της πόλης της έχουμε «αγαπόμισος» .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *