ελculture (27-04-2012) – Αθήνα 9,84

“Στα άκρα, ανάμεσα στις ρωγμές, διασχίζοντας τις διαχωριστικές γραμμές”ο Heath Buntingδιερευνά τη ταυτότητα μας.Κάτι ανάμεσα στον Έλληνα του Αγγελόπουλου (σαν σήμερα τα γενέθλια του) και σ’έναν άλλο  Μαλβόλιοντυμένο ρούχα ευρωπαϊκά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *