ελculture (30-04-2012) – Αθήνα 9,84

” News flash :“Αλυσιδωτές Αντιδράσεις μεταποιούν το χορό στο πιο ενημερωμένο μάθημα ιστορίας .Γιατί όπως είπε και ο George Mann  ιδρυτής, σκηνοθέτης  και ερμηνευτής της ομάδας Translunar Paradise. -G.M.: «Νομίζω ότι σε δύσκολους καιρούς ο πολιτισμός είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Πρέπει να εμπνέει, να προσφέρει διαφυγή, να αντικατοπτρίζει, να προκαλεί αλλαγές και να δίνει ελπίδα».Σύγχρονοι Αμλέτοι σε αναζήτηση διασεληνιακού Παραδείσου Και το χαΐκού της ημέρας:
“Άνοιξη .Άνθισαν οι αμυγδαλιές και οι αμυγδαλέζες…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *